MOZCAST موزکست چیست؟

موزکست آزمایشی در راستای ردیابی آب و هوای الگوهای الگوریتم موتورجست و جوی گوگل است.

گوگل اعلام کرده که در سال ۲۰۱۰، ۵۱۶ تغییر در الگوریتم های موتور جستجوی خود ایجاد کرده است و شواهد نشان می دهند که این تغییرات همچنان ادامه دارد.موزکست طراحی شده است تا به دیگران در دنبال کردن این تغییرات کمک کند.

روش کار موزکست چیست؟

موزکست هر ۲۴ ساعت ۱۰۰۰ کلمه ی کلیدی دست چین شده را انتخاب می کند و نتایج جست و جوی گوگل را دریافت می کند. واژه های کلیدی از قصد طوری انتخاب می شوند که از مقاصد محلی واضح جلوگیری کنند و به طور مساوی بر اساس حجم درخواست بین پنج “bin” تقسیم شده و هر روز تقریباً در زمانی ثابت از مکانی ثابت ردیابی می شوند.به عبارت دیگر موزکست تمام تلاش خود را برای تحت کنترل بودن دیتاها می کند.روزانه موزکست ۱۰ مورد اول را انتخاب می کند و با ۱۰ مورد اول روز قبل مقایسه می کند و تغییرات (دلتا)رو محاسبه می کند.برای اندازه گیری دلتا موزکست از دو معیار دلتا ۱۰ و دلتا ۱۰۰ استفاده میکند. بعد از محاسبه تغییرات نتیجه را به صورت دما بر حسب سانتی گراد اعلام میکند.دمای هوا در یک روز متعادل ۲۱ درجه سانتی گراد می باشد.

صفحه موزکست

دلتا ۱۰ چیست؟

موزکست معیار های مختلفی را برای مقایسه ۱۰ نتیجه اول در دو روز را آزمایش کرد و سرانجام به دو معیار دلتا ۱۰ و دلتا ۱۰۰ دست یافت. اولین معیار دلتا ۱۰۰ است که با مقایسه ۱۰ نتیجه اول در دو روز خروجی آن عددی بین ۰ تا ۱۰۰ می باشد که به صورت زیر محاسبه می شود:

  • +۰ اگر جایگاه تغییری نکند

  • +|#| اگر جایگاه در در محدوده ۱۰ نتیجه اول تغییر کند

  • +۱۰ اگر نتیجه از ۱۰ نتیجه اول خارج شود

برای مثال اگر URL از ۲ ام به ۵ ام تغییر جایگاه پیدا کند، # برابر ۳ خواهد بود و سه تا به مقدار دلتا ۱۰۰ اضافه خواهد شد. برای نرمالیزه کردن دیتا،از دلتا ۱۰۰ ریشه توان دوم گرفته می شود و دلتا ۱۰ که عددی بین ۰ تا ۱۰ است به دست می آید.تمامی نتایج موزکست بر پایه دلتا ۱۰ می باشد.

موزکست

 

آب و هوا چه کاربردی دارد؟

به بیان ساده،هرچه دما بالاتر می رود یعنی تغییرات بیشتری در ۲۴ ساعت گذشته در رتبه بندی گوگل ایجاد شده است.هر دما نیز با یکی از ۵ حالت آب و هوایی بالا برای نمایش شدت نمایش داده می شود.بنابراین اگر تغییرات عمده ای در الگوریتم ها باشد دمای بالا و وضعیت هوای طوفانی رو در آن روز خواهیم داشت.

ارسال دیدگاه جدید
شما میتوانید نظر و پیشنهاد خود راجب سایت و مطلب را برای ما ارسال کنید.

دیدگاهی ارسال نشده است!